دیاکو عزیزی

دسته‌بندی: کتاب‌های من

کتاب هوش مصنوعی مولد چیست؟

چکیده ای از کتاب هوش مصنوعی مولد Generative AI نوعی فناوری هوش مصنوعی است که می تواند انواع مختلفی از محتوا از جمله متن، تصویر،